ПРОЕКТ: ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL”, «Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи»

Проектът се изпълнява съгласно ДОГОВОР № 2015 – 3581 / 001 – 001

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи с огромно удоволствие ви кани да посетите ПОСЛАНИЦИ НА СПОРТА И ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ – ТРАНСНАЦИОНАЛЕН ЛАГЕР, ДЕЙНОСТ 4, ЗАДАЧА 4 по проект: ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL.

МОТО НА ТРЕНИНГА:

1.„СПОРТ ЗА ОСТАРЯВАНЕ В ДОБРО ЗДРАВЕ“

2. „СПОРТ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА МЛАДЕЖИТЕ“

3. „СПОРТ ЗА УСПЕШЕН БИЗНЕС“

Тренингът ще ви предостави възможност да получите практически умения за планиране, промотиране и управление на проекти за спортни и физически дейности, създаване на мрежи и използване на възможностите на социалните мрежи за насърчаване на положителните въздействия от спорта за превенция на масови заболявания като стрес, диабет, затлъстяване, и начини за остаряване в добро здраве. Във фокуса на всеки ден от практическото обучение ще бъде насърчаването на ролята на спорта и физическата активност срещу масовите заболявания на младежи и възрастни и като инструмент за социални промени.

Програма на събитието:  Ден 1. Регистрация. Приветствия – ПОСЛАНИЦИ НА СПОРТА – начинът да бъдеш лидер за по-добро бъдеще. Представяне на някои от най-добрите есета за кандидатстване за съответната дейност. Ден 2. „СПОРТ ЗА ОСТАРЯВАНЕ В ДОБРО ЗДРАВЕ“ / „Спорт за включване на младежи“ / „Спорт за успешен бизнес“. Представяне на 3-те направления на обученията. Възможност за създаване на партньорства за групова работа по международни проекти. Консултиране, организирано в работни сесии в съответствие с избрания приоритет. Участниците от различни страни, които са избрали един и същ приоритет, ще бъдат насърчавани да работят по транснационални проекти по темата. Посланиците на спорта – групово обучение – Спортът като инструмент за социални промени /различните начини, по които спортът може да подобри личното и професионално благополучие, ще бъдат демонстрирани чрез добри практики от експерти и спортни доброволци. Ден 3. Медицински прегледи и здравословни навици за спорт и начин на живот. Ще бъдат направени основни прегледи и индивидуални консултации с медицински лица и експерти по психология, за да се анализира физическото състояние на участниците, подходящите спортове, които те могат да упражняват, или подкрепата чрез доброволчество и съвети за здравословен спорт и хранителни навици. Медицинските прегледи ще се извършват в Медицинският център в к.к. Албена от опитни професионалисти. Те са необходими, тъй като участниците ще участват в демонстрация на спортни дейности и обучителни игри. Тези, които не са подходящи за спорта, който са избрали, могат да изберат друг или да участват като доброволци. Съвместна работа – ТРАНСНАЦИОНАЛНИ СПОРТНИ ПРОЕКТИ – докато едните участници преминават прегледите, другите ще продължат работата и ще получат консултации по проектите, които са решили да разработват по един от 3-те приоритета. Ден 4. ПОСЛАНИЦИ НА СПОРТА – как се организират и управляват прояви със спортни и физически дейности, инициативи и проекти. Основни организационни умения, изграждане на доброволческа мрежа, идентифициране на заинтересовани страни, финансови въпроси, въпроси, свързани със сигурността и хората с увреждания. Практическо обучение – част 1. Работна сесия – Подобрете своите проекти за ПОСЛАНИК НА СПОРТА. Ден 5. ПОСЛАНИЦИ НА СПОРТА – как се организират и управляват прояви със спортни и физически дейности, инициативи и проекти. Основни организационни умения, изграждане на доброволческа мрежа, идентифициране на заинтересовани страни, финансови въпроси, въпроси, свързани със сигурността и хората с увреждания. Практическо обучение – част 2. Работна сесия – проект УМНИЯТ ПОСЛАНИК НА СПОРТА. Ще се насърчава крос-секторният подход. Всяка група, която е разработила своя проект по един от трите приоритета, ще избере отговорник за представяне. Той ще представи идеята на проекта и групите, които са избрали проекти; по другите два приоритета ще бъдат насърчавани да предложат крос-дисциплинарен подход и възможност за синергия между приоритетите по проектите. Ден 6. – Ден 7. Демонстрация на спортове, както и основни правила и упражнения за повече спортни и физически дейности в местната общност. Под медицински надзор посланиците ще участват в демонстрации на масови спортове – разделени по групи в зависимост от техните предпочитания и проекти. Някои ще танцуват, други ще играят футбол или ще участват в демонстрационно организиране на спортни мероприятия или симулирани дейности по набиране на средства или симулиран диалог с медиите и заинтересовани страни от публичния сектор. Ден 8. Проект УМНИЯТ ПОСЛАНИК НА СПОРТА – участниците работят в група и създават партньорства, получават консултации за подобряване на техните проекти. По този начин всеки проект ще включва най-малко два от описаните приоритети, което е гаранция за мултикултурен и крос-дисциплинарен подход. Предполага се, че всеки участник е избрал своя приоритет в съответствие с интересите, познанията, образованието си и т.н. Така всички проекти, разработени по време на обучението, ще бъдат фокусирани върху един приоритет, но ще бъдат устойчиви, тъй като ще съчетават опит от различни сфери. Ден 9. Групово обучение – социални мрежи – възможност за посланиците на спорта да поддържат връзка помежду си. След обучението всички участници и групите, които са се обединили около конкретен проект, ще получат експертна помощ от експертите от 5-те страни-партньорки. Те ще получат съвети от тях за стартирането или за организацията и изпълнението на техните проекти. Те, също така, ще изберат по един лидер от всяка група, който ще координира проектите и ще докладва на кандидатстващата организация по проекта какви са неговите конкретни дейности по проектите в срок от 3 месеца след края на обучението. Някои участници могат да организират спортни мероприятия когато те се завърнат у дома, а други може да организират разяснителни кампании или да започнат изготвянето на спортни проекти и т.н. / Отпътуване.

Гост лектори: България, Румъния, Гърция, Португалия и Турция

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: ХОТЕЛ „ДОБРОТИЦА“, К.К. АЛБЕНА

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ: 07-15.09.2016 г.

За участниците извън населеното място осигуряваме: организиран транспорт и настаняване. Моля не се колебайте да се свържете с нашия екип за по-подробна информация и организация на престоя и участието Ви. Участието във всички събития, организирани по проекта е напълно безплатно. За участници със специални хранителни ограничения или с ограничения осигуряваме необходимата специализирана подкрепа.

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ, ЗАЩОТО СПОРТЪТ Е ЗА ВСИЧКИ!