ПРОЕКТ: ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL”, «Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи»

Проектът се изпълнява съгласно ДОГОВОР № 2015 – 3581 / 001 – 001

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Спортно училище „Георги Стойков Раковски“ – гр. Добрич с огромно удоволствие ви кани да посетите Закриваща конференция по проект: ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL. На събитието ще бъдат представени реализираните дейности и постигнатите цели в рамките на проект ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL”, възможности за финансиране по програма «Еразъм +», както и партньорските организации от 7 европейски държави.

Поканата ни е отправена към медии, представители на социални институции, НПО работещи в сферата на спорта и социалните дейности, публични органи, представители на образователните институции, младежи, родители, заинтересовани по темата.

Програма на събитието: Регистрация. Представяне на програма ЕРАЗЪМ + и възможностите за финансиране на дейности в областта на спорта. Представяне на проект «СПОРТ ЗА ВСИЧКИ», финансиран с помощта на програма ЕРАЗЪМ +. Партньори, дейности. Представяне на експертите в екипа на проект «СПОРТ ЗА ВСИЧКИ» и календар на успешно приключилите дейности. Кафе пауза. Въпроси и отговори.

Гост лектори: от България /представители на Спортно училище „Георги Стойков Раковски“ и БСФДЛРГ/

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: Спортно училище „Георги Стойков Раковски“, гр. Добрич

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ: 08.06.2017 г.

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ, ЗАЩОТО СПОРТЪТ Е ЗА ВСИЧКИ!