БСФДЛРГ ПРОВЕДЕ ФОРУМ „СПОРТ НА РАБОТНОТО МЯСТО“ ВЪВ ВАРНА

ПРОЕКТ: ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL”, «Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи»

Проектът се изпълнява съгласно ДОГОВОР № 2015 – 3581 / 001 – 001

 

На 06.05.2017 г. Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи проведе Форум  «Спорт на работното място» по дейност 6 задача 4, по проект: «СПОРТ ЗА ВСИЧКИ» /«SPORT FOR ALL». Събитието имаше за цел да повиши информираността на заинтересованите страни относно инициативата.

Гост лектори бяха: от България /представители на БСФДЛРГ/

Място на провеждане: Юнашки салон, Варна

Период на провеждане: 06.05.2017 г.

7 май 2017|Категории: Новини|