На 19 април 2017 година екипът на Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи проведе поредица работни срещи в Гърция.

За повече информация посетете интернет страницата на IASIS: http://www.iasismed.eu/en/