БСФДЛРГ ПРОВЕДЕ СЕМИНАР „СПОРТ НА РАБОТНОТО МЯСТО“ В ПЛОВДИВ

ПРОЕКТ: ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL”, «Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи»

Проектът се изпълнява съгласно ДОГОВОР № 2015 – 3581 / 001 – 001

За периода от 09.04.2017 г. до 10.04.2017 г. Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи проведе Семинар „Спорт на работното място“ по дейност 6, задача 3 по проект: «СПОРТ ЗА ВСИЧКИ» /«SPORT FOR ALL». Събитието беше интерактивен семинар за обмен на добри практики, представяне на резултатите от работните посещения и проучванията.  

Гост лектори бяха: от България /представители на БСФДЛРГ/

Място на провеждане: Гранд Хотел Пловдив, гр. Пловдив

Период на провеждане: 09-10.04.2017 г.

11 април 2017|Категории: Новини|