ПРОЕКТ: ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL”, «Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи»

Проектът се изпълнява съгласно ДОГОВОР № 2015 – 3581 / 001 – 001

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи с огромно удоволствие ви кани да посетите Мобилно обучение „Спортът срещу агресията“ по дейност 1 задача 4 по проект: ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL. Събитието представлява специализирано обучение за активизиране на сътрудничеството между заинтересовани страни за повече спортни събития, включващи деца от институции и младежи в риск. Тренингът ще предостави възможност на експертите от българската образователна система да участват в дискусии и да преминат практически обучения по идентифицираните добри практики за спорта като инструмент срещу насилието и ефективен структурен диалог с потенциалните заинтересовани страни от чужбина.

Програма на събитието: Ден 1. Регистрация. Различията в дискриминацията в училищата и детските градини. Практически подходи за творчески дейности и спорт като средство за борба с младежката агресия. Добри практики, нови идеи за сътрудничество. Дискусия.  Ден 2. Регистрация. Спортът срещу насилието и дискриминацията – сесии с уъркшопи и практически казуси. Фасилитиране на транснационалното сформиране на партньорства. Дискусия.

Гост лектори: от България /представители на БСФДЛРГ/

Гост лектори: от Португалия /представители на Община Лусада/

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: 23 СУ „Фредерик Жолио-Кюри”, град София

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ: 1011.03.2017 г.

 

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ, ЗАЩОТО СПОРТЪТ Е ЗА ВСИЧКИ!