Зарежда Събития
  • Това Събитие е минало.

ПРОЕКТ: ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL”, «Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи»

Проектът се изпълнява съгласно ДОГОВОР № 2015 – 3581 / 001 – 001

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи с огромно удоволствие ви кани да посетите Мобилно обучение «Спортът срещу агресията» по дейност 3 задача 3 по проект: ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL. Събитието представлява интерактивен модул за представители на обществените институции и предприятията в управлението на спорта, спортните събития и туризма.

Гост лектори: от България 

Гост лектори: от Македония /представители на A.B.A.T. BALKANIA/

Място на провеждане: ул. „Александър Стамболийски“ № 32, град Кюстендил

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ: 17-18.06.2016 г.