Зарежда Събития
  • Това Събитие е минало.

ПРОЕКТ: ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL”, «Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи»

Проектът се изпълнява съгласно ДОГОВОР № 2015 – 3581 / 001 – 001

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи и Община Балчик с огромно удоволствие ви канят да посетите Закриваща конференция по проект: ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL. На събитието ще бъдат представени реализираните дейности и постигнатите цели в рамките на проект ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL”, възможности за финансиране по програма «Еразъм +», както и партньорските организации от 7 европейски държави.

Поканата ни е отправена към медии, представители на социални институции, НПО работещи в сферата на спорта и социалните дейности, публични органи, представители на образователните институции, младежи, родители, заинтересовани по темата.

Гост лектори: от България /представители на БСФДЛРГ, Община Балчик и „Веритас“ – Балчик /

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: сградата на Община Балчик, град Балчик

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ: 02.06.2017 г.