Уважаеми Приятели,

От тук могат да бъдат изтеглени онлайн версиите на материалите за разпространение на Проекта „Спорт за всички“:

 

БСФДЛРГ /България/

I. БРОШУРА /БЪЛГАРСКИ ЕЗИК/

 

I. БРОШУРА /АНГЛИЙСКИ ЕЗИК/

 

II. 1. БРОШУРА /БЪЛГАРСКИ ЕЗИК/

 

II. 1. БРОШУРА /АНГЛИЙСКИ ЕЗИК/

 

II. 2. БРОШУРА /АНГЛИЙСКИ ЕЗИК/

 

III. 1. БРОШУРА /БЪЛГАРСКИ ЕЗИК/

 

III. 1. БРОШУРА /АНГЛИЙСКИ ЕЗИК/

 

III. 2. БРОШУРА /БЪЛГАРСКИ ЕЗИК/

 

III. 2. БРОШУРА /АНГЛИЙСКИ ЕЗИК/

 

IV. БРОШУРА /АНГЛИЙСКИ ЕЗИК/

 

V. БРОШУРА /БЪЛГАРСКИ ЕЗИК/

 

ПЛАКАТ /БЪЛГАРСКИ ЕЗИК/

 

ПЛАКАТ /АНГЛИЙСКИ ЕЗИК/

 

БАНЕР /БЪЛГАРСКИ ЕЗИК/

 

БАНЕР /АНГЛИЙСКИ ЕЗИК/

 

ТРАНСПАРАНТ /БЪЛГАРСКИ ЕЗИК/

 

ТРАНСПАРАНТ /АНГЛИЙСКИ ЕЗИК/

 

ДРУГИ

 

IASIS NGO /Гърция/

БРОШУРА /АНГЛИЙСКИ ЕЗИК/

 

БРОШУРА /ГРЪЦКИ ЕЗИК/

 

ФЛАЕР

 

ПЛАКАТ – ДЕЙНОСТ 1 ЗАДАЧА 4

 

ПЛАКАТ – ДЕЙНОСТ 2 ЗАДАЧА 5

 

ПЛАКАТ – ДЕЙНОСТ 5 ЗАДАЧА 1

 

ПЛАКАТ – ДЕЙНОСТ 5 ЗАДАЧА 2

 

ПЛАКАТ – ДЕЙНОСТ 6 ЗАДАЧА 1

 

ПЛАКАТ – ДЕЙНОСТ 6 ЗАДАЧА 3

 

ДРУГИ

 

 

A.B.A.T. BALKANIA /БЮРМ/

БРОШУРА

 

ПЛАКАТ

 

БАНЕР

 

ДРУГИ

 

 

ОБЩИНА ЛУСАДА /Португалия/

ФЛАЕР

 

 

DINAMIK GELISIM DERNEGI /Турция/

БРОШУРИ