ПРОЕКТ: ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL”, «Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи»

Проектът се изпълнява съгласно ДОГОВОР № 2015 – 3581 / 001 – 001

На 07.06.2017 г. Сдружение „Веритас“ проведе Закриваща конференция по проект: ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL. На събитието бяха представени реализираните дейности и постигнатите цели в рамките на проект ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL”, възможности за финансиране по програма «Еразъм +», както и партньорските организации от 7 европейски държави.

На Закриващата конференция присъстваха медии, представители на социални институции, НПО работещи в сферата на спорта и социалните дейности, публични органи, представители на образователните институции, младежи, родители, заинтересовани по темата.

Гост лектори бяха: от България /представители на Сдружение „Веритас“ и БСФДЛРГ/

Място на провеждане: хотел „Селена“, Балчик

Дата на провеждане: 07.06.2017 г.