БСФДЛРГ ПРОВЕДЕ МОБИЛНО ОБУЧЕНИЕ „СПОРТЪТ СРЕЩУ АГРЕСИЯТА“ В ПАНЧАРЕВО /ПО ДЕЙНОСТ 3, ЗАДАЧА 3/

ПРОЕКТ: ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL”, «Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи»

Проектът се изпълнява съгласно ДОГОВОР № 2015 – 3581 / 001 – 001

За периода от 20.04.2017 г. до 21.04.2017 г. Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи проведе Мобилно обучение «Спортът срещу агресията» по дейност 3, задача 3 по проект: «СПОРТ ЗА ВСИЧКИ» /«SPORT FOR ALL». Събитието беше  интерактивен модул за представители на обществените институции и предприятията в управлението на спорта, спортните събития и туризма.

Гост лектори бяха: от България /представители на БСФДЛРГ/

Гост лектори бяха: от Португалия /представители на Община Лусада/

Място на провеждане: сградата на Община Панчарево, с. Панчарево

Период на провеждане: 20-21.04.2017 г.

22 април 2017|Категории: Новини|