ПРОЕКТ: ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL”, «Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи»

Проектът се изпълнява съгласно ДОГОВОР № 2015 – 3581 / 001 – 001

 

На 01.04.2017 г. Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи проведе Форум  «Спорт на работното място» по дейност 6 задача 4, по проект: «СПОРТ ЗА ВСИЧКИ» /«SPORT FOR ALL». Събитието имаше за цел да повиши информираността на заинтересованите страни относно инициативата.

Гост лектори бяха: от България /представители на БСФДЛРГ/

Място на провеждане: конферентна зала на стадион «Берое», Стара Загора

Период на провеждане: 01.04.2017 г.