МОБИЛНО ОБУЧЕНИЕ „СПОРТЪТ СРЕЩУ АГРЕСИЯТА“ В ПАНЧАРЕВО /ПО ДЕЙНОСТ 3, ЗАДАЧА 3/

ПРОЕКТ: ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL”, «Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи»

Проектът се изпълнява съгласно ДОГОВОР № 2015 – 3581 / 001 – 001

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи с огромно удоволствие ви кани да посетите Мобилно обучение „Спортът срещу агресията“ по дейност 3, задача 3 по проект: ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL. Събитието представляват интерактивен модул за представители на обществените институции и предприятията в управлението на спорта, спортните събития и туризма.

Програма на събитието:
Ден 1. Регистрация. Най-честите адаптирани спортове. Финансовите ползи и социалното въздействие от адаптираните спортове и адаптираните спортни съоръжения. Дискусия. Ден 2. Регистрация. Сесия за създаване на партньорства и сътрудничество – нови партньорства за адаптирани спортове за младежи и възрастни. Добри практики в областта на проектите за адаптирани спорове и основи на успешното управление. Участниците ще бъдат насочени да обяснят по-подробно своите проекти и ще разчитат на опита на партньорите по проекта, дори и след като заданието бъде завършено.  Дискусия.

Гост лектори: от България /представители на БСФДЛРГ/

Гост лектори: от Португалия /представители на Община Лусада/

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: сградата на Община Панчарево, с. Панчарево

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ: 20-21.04.2017 г.

 

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ, ЗАЩОТО СПОРТЪТ Е ЗА ВСИЧКИ!

21 март 2017|Категории: Новини|