ПРОЕКТ: ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL”, «Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи»

Проектът се изпълнява съгласно ДОГОВОР № 2015 – 3581 / 001 – 001

 

На 07.02.2017 г. Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи проведе форум „Спорт на работното място“ по дейност 6, задача 4 по проект: ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL. Целта на събитието беше повишаване информираността на заинтересованите страни относно инициативата.

Гост лектори бяха: от България

Място на провеждане: НСА „Васил Левски“, град София

Период: 07.02.2017 г.