ПРОЕКТ: ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL”, «Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи»

Проектът се изпълнява съгласно ДОГОВОР № 2015 – 3581 / 001 – 001

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи с огромно удоволствие ви кани да посетите форум „Спорт на работното място“ по дейност 6, задача 4 по проект: ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL. Събитието цели повишаване информираността на заинтересованите страни относно инициативата, като ще се включват и медии и служители на организации или институции, които представляват или работят с общността на служителите от всички сфери.

Програма на събитието: Ден 1. Регистрация. Проучването  на добрите практики и обменът, осъществен по време на другите дейности. Дискусия.

Гост лектори: от България

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: НСА „Васил Левски“, град София

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ: 07.02.2017 г.

 

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ, ЗАЩОТО СПОРТЪТ Е ЗА ВСИЧКИ!