ПРОЕКТ: ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL”, «Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи»

Проектът се изпълнява съгласно ДОГОВОР № 2015 – 3581 / 001 – 001

За периода от 12.12.2016 г. до 13.12.2016 г. Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи проведе Семинар „Спорт на работното място“ по дейност 6, задача 3 по проект: «СПОРТ ЗА ВСИЧКИ» /«SPORT FOR ALL». Събитието беше интерактивен семинар за обмен на добри практики, представяне на резултатите от работните посещения и проучванията.  

Гост лектори бяха: от България

Място на провеждане: зала „Арена Армеец“, град София

Период на провеждане: 12-13.12.2016 г.