ПРОЕКТ: ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL”, «Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи»

Проектът се изпълнява съгласно ДОГОВОР № 2015 – 3581 / 001 – 001  

Представители на Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи участваха в Кръгла маса „Интелигентно спортно сътрудничество” по Дейност 5 Задача 1 по проект: ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL”. Събитието беше организирано от Summer Work & Travel Alumni Macedonia и се проведе на 20-21 ноември 2016 в град Скопие. Целта на кръглата маса беше да се отразят различните положителни аспекти на спорта за индивидуалното, лично и професионално благосъстояние, а също и като инструмент в подкрепа на постигането на стратегическите приоритети на ЕС 2020 за конкурентоспособна икономика, приобщаващо общество и активно гражданство.

Гост лектори: от България и от БЮРМ

Място на провеждане: град Скопие, БЮРМ

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ: 20-21.11.2016 г.