ПРОЕКТ: ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL”, «Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи»

Проектът се изпълнява съгласно ДОГОВОР № 2015 – 3581 / 001 – 001

За периода от 14.10.2016 г. до 15.10.2016 г. Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи проведе Мобилни обучения «Спортът срещу агресията» по дейност 3, задача 3 по проект: «СПОРТ ЗА ВСИЧКИ» /«SPORT FOR ALL». Събитията бяха  интерактивни модули за представители на обществените институции и предприятията в управлението на спорта, спортните събития и туризма.

Гост лектори бяха: от България

Гост лектори бяха: от Гърция /представители на IASIS NGO/

Място на провеждане: 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“ и 23 СУ „Фредерик Жолио-Кюри“, град София

Период на провеждане: 14-15.10.2016 г.

ЛЕКТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

IASIS NGO /ГЪРЦИЯ/