ПРОЕКТ: ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL”, «Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи»

Проектът се изпълнява съгласно ДОГОВОР № 2015 – 3581 / 001 – 001

За периода от 07.10.2016 г. до 12.10.2016 г. Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи проведе Транснационално  обучение „Адаптирани физически и спортни дейности“ по ДЕЙНОСТ 3, ЗАДАЧА 2 по проект: ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL.

Гост лектори бяха от: България, Румъния, Гърция, Португалия, Турция и БЮРМ

Място на провеждане: бул. „Михай Еминеску“ № 5, град София

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ: 07-12.10.2016 г.

ЛЕКТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

A.B.A.T. BALKANIA /БЮРМ/

Dinamik Gelisim Dernegi /ТУРЦИЯ/

ОБЩИНА ЛУСАДА /ПОРТУГАЛИЯ/

ОБЩИНА ЛУСАДА /ПОРТУГАЛИЯ/

ОБЩИНА ЛУСАДА /ПОРТУГАЛИЯ/