ПРОЕКТ: ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL”, «Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи»

Проектът се изпълнява съгласно ДОГОВОР № 2015 – 3581 / 001 – 001

 

За периода от 09.10.2016 г. до 10.10.2016 г. Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи проведе Кръгла маса «Спортът и ти печелите» по дейност 5, задача 2 по проект: «СПОРТ ЗА ВСИЧКИ»/«SPORT FOR ALL». Събитието популяризира добавената стойност на спорта за личностното и професионалното развитие на младите хора и възрастните, както и за ролята на спорта и физическата активност като инструменти за справяне със социалните, икономическите и екологичните въпроси, пред които е изправен ЕС.

Гост лектори бяха: от България и от Португалия

Място на провеждане: зала „Арена Армеец“, град София

Период на провеждане: 09-10.10.2016 г.