ПРОЕКТ: ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL”, «Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи»

Проектът се изпълнява съгласно ДОГОВОР № 2015 – 3581 / 001 – 001

За периода от 07.09.2016 г. до 15.09.2016 г. Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи проведе ПОСЛАНИЦИ НА СПОРТА И ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ – ТРАНСНАЦИОНАЛЕН ЛАГЕР, ДЕЙНОСТ 4, ЗАДАЧА 4 по проект: ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL. Събитието предостави възможност да се получат  практически умения за планиране, промотиране и управление на проекти за спортни и физически дейности, създаване на мрежи и използване на възможностите на социалните мрежи за насърчаване на положителните въздействия от спорта за превенция на масови заболявания като стрес, диабет, затлъстяване, и начини за остаряване в добро здраве. Във фокуса на всеки ден от практическото обучение беше насърчаването на ролята на спорта и физическата активност срещу масовите заболявания на младежи и възрастни и като инструмент за социални промени.

Гост лектории от: България, Румъния, Гърция, Португалия и Турция

Място на провеждане: х-л „Добротица“, к.к. Албена

Период на провеждане: 07-15.09.2016 г.

 

ЛЕКТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

IASIS NGO /ГЪРЦИЯ/

 

ОБЩИНА ЛУСАДА /ПОРТУГАЛИЯ/

 

Dynamic Development Association /ТУРЦИЯ/