ПРОЕКТ: ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL”, «Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи»

Проектът се изпълнява съгласно ДОГОВОР № 2015 – 3581 / 001 – 001

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи с огромно удоволствие ви кани да посетите Мобилни обучения „Спортът срещу агресията“ по дейност 3, задача 3 по проект: ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL. Събитията представляват интерактивни модули за представители на обществените институции и предприятията в управлението на спорта, спортните събития и туризма.

Програма на събитията:
Ден 1. Регистрация. Най-честите адаптирани спортове. Финансовите ползи и социалното въздействие от адаптираните спортове и адаптираните спортни съоръжения. Дискусия. Ден 2. Регистрация. Сесия за създаване на партньорства и сътрудничество – нови партньорства за адаптирани спортове за младежи и възрастни. Добри практики в областта на проектите за адаптирани спорове и основи на успешното управление. Участниците ще бъдат насочени да обяснят по-подробно своите проекти и ще разчитат на опита на партньорите по проекта, дори и след като заданието бъде завършено.  Дискусия.

Гост лектори: от България 

Гост лектори: от Гърция /представители на IASIS NGO/

Място на провеждане: 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“ и 23 СУ „Фредерик Жолио-Кюри“, град София

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ: 14-15.10.2016 г.

 

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ, ЗАЩОТО СПОРТЪТ Е ЗА ВСИЧКИ!