ПРОЕКТ: ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL”, «Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи»

Проектът се изпълнява съгласно ДОГОВОР № 2015 – 3581 / 001 – 001

 

На 10.09.2016 г. Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи проведе Семинар  «Планиране, проектиране и реконструкция на достъпни спортни съоръжения на закрито» по Дейност 6 Задача 2 по проект: СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL.

Събитието беше  интерактивен модул, описващ основните цели на достъпността, социалните и икономическите ползи, въздействието на достъпността върху имиджа на компанията и имиджа на туристическия сектор с настоящите или реконструирани вътрешни достъпни спортни съоръжения. Представено беше икономическото и социално въздействие на фирмено и местно ниво.

Гост лектори: от Румъния /представители на FITT /

Място на провеждане: Туристически информационен център, град Балчик

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ: 10.09.2016 г.