ПРОЕКТ: ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL”, «Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи»

Проектът се изпълнява съгласно ДОГОВОР № 2015 – 3581 / 001 – 001

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи с огромно удоволствие ви кани да посетите Кръгла маса „Спортът и ти печелите“ по дейност 5 задача 2 по проект: ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL. Събитието има за цел да популяризира добавената стойност на спорта за личностното и професионалното развитие на младите хора и възрастните, както и за ролята на спорта и физическата активност като инструменти за справяне със социалните, икономическите и екологичните въпроси, пред които е изправен ЕС.

Програма на събитието: Ден 1. Регистрация. Начало: Спортът – инструмент за социални, икономически и екологични промени. Дискусионен панел. Сътрудничество за съвместен успех.  Ден 2. Регистрация. Форум за намиране на партньорско сътрудничество в областта на спорта. Дискусия.

Гост лектори: от България – Анатоли Илиев и от Португалия – Кристина Лопес и Бруно Маранте.   

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: зала „Арена Армеец“, град София

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ: 09-10.10.2016 г.

 

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ, ЗАЩОТО СПОРТЪТ Е ЗА ВСИЧКИ!