ПРОЕКТ: ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL”, «Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи»

Проектът се изпълнява съгласно ДОГОВОР № 2015 – 3581 / 001 – 001

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи с огромно удоволствие ви кани да посетите Транснационално  обучение „Адаптирани физически и спортни дейности“
ДЕЙНОСТ 3, ЗАДАЧА 2 по проект: ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL.

Програма на събитието:
Ден 1. Регистрация. Основни принципи и добри практики за развитие и насърчаване на адаптирани физически дейности и спорт в масовите детски градини, училища и институции за социални грижи – Част 1. Разработване и демонстрационни обучения по адаптирани спортове. Ден 2. Основни принципи и добри практики за развитие и насърчаване на адаптирани физически дейности и спорт в масовите детски градини, училищата и институциите за социални грижи – Част 2; Демонстрация на видеоклипове с успешни адаптирани спортни постижения на национално и международно ниво. Основни принципи/ подходи и добри практики в областта на разработването на адаптирани физически и спортни дейности в масовите училища, детски градини и институции за социални грижи. Ден 3. Новата обща референция на ЕС по отношение на уврежданията и достъпната среда. Методи за идентифициране на скрити недостатъци и борбата с тях при адаптираните спортни и физически дейности. Ден 4. Психологическа подготовка на участниците в адаптирани спортни събития. Сесия за сътрудничество – Нови идеи и проекти за повече адаптирани спортни и физически дейности в национален и транснационален мащаб. Ден 5. Аспектите на различните увреждания и добрите практики за социално включване на младежите с увреждания в адаптирани спортни и физически дейности. Сесия за създаване на партньорства. Управление на форуми за адаптирани физически дейности и спорт. Техники за изграждане на мрежи и ефективни диалози със заинтересованите страни за повече адаптирани спортни мероприятия и форуми. Ден 6. Организиране на процеса на научаване и процеса на обучение в училищата, детските градини и социалните заведения за адаптирани спортни мероприятия и физическа активност. Индивидуално консултиране, групови обучения или дискусионни панели. Отпътуване.

Гост лектори от: България, Румъния, Гърция, Португалия, Турция и Македония

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: БУЛ. „МИХАЙ ЕМИНЕСКУ“ № 5, ГР. СОФИЯ

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ: 07-12.10.2016 г.

За участниците извън населеното място осигуряваме: организиран транспорт и настаняване. Моля не се колебайте да се свържете с нашия екип за по-подробна информация и организация на престоя и участието Ви. Участието във всички събития, организирани по проекта, е напълно безплатно. За участници със специални хранителни ограничения или с ограничения осигуряваме необходимата специализирана подкрепа.

 

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ, ЗАЩОТО СПОРТЪТ Е ЗА ВСИЧКИ!