ПРОЕКТ: ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL”, «Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи»

Проектът се изпълнява съгласно ДОГОВОР № 2015 – 3581 / 001 – 001

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи с огромно удоволствие ви кани да посетите Семинар «Планиране, проектиране и реконструкция на достъпни спортни съоръжения на закрито» по Дейност 6, задача 2 по проект: ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL.

Събитието представлява интерактивен модул, описващ основните цели на достъпността, социалните и икономическите ползи, въздействието на достъпността върху имиджа на компанията и имиджа на туристическия сектор с настоящите или реконструирани вътрешни достъпни спортни съоръжения и ще бъде представено икономическото и социално въздействие на фирмено и местно ниво. Така придобитите от участниците знания ще се фокусират върху конкретни инициативи, които могат да се провеждат и опциите за транснационални партньорски дейности, подкрепени от партньорите по проекта.

Програма на събитието: Ден 1. Регистрация. Уъркшоп за демонстриране на най-добрите стратегии за увеличаване на достъпа до спортни съоръжения, включително тяхната реконструкция за иновативни по-приобщаващи спортни мероприятия. Икономическото въздействие от по-достъпните закрити съоръжения и съответно свързаните със спорта услуги за туристическите фирми. Инвестициите, проектирането и реконструкцията на съоръженията за спорт и физическа активност. Стратегии за планиране, проектиране и реконструкция на достъпни спортни съоръжения в туристическата инфраструктура. Дискусия.

 

Гост лектори: от Румъния /представители на FITT /

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: Туристически информационен център, град Балчик

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ: 10.09.2016 г.

 

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ, ЗАЩОТО СПОРТЪТ Е ЗА ВСИЧКИ!