БСФДЛРГ ПРОВЕДЕ МОБИЛНО ОБУЧЕНИЕ „СПОРТЪТ СРЕЩУ АГРЕСИЯТА“ В СОФИЯ /ПО ДЕЙНОСТ 2, ЗАДАЧА 5/

ПРОЕКТ: ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL”, «Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи»

Проектът се изпълнява съгласно ДОГОВОР № 2015 – 3581 / 001 – 001

 

За периода от 23.06.2016 г. до 24.06.2016 г. Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи проведе Мобилно обучение „Спортът срещу агресията“ по дейност 2 задача 5 по проект: «СПОРТ ЗА ВСИЧКИ» /«SPORT FOR ALL»Събитието беше специализирано обучение за активизиране на сътрудничеството между заинтересовани страни за повече спортни събития, включващи деца от институции и младежи в риск. Тренингът  предостави възможност на експерти от системата за социални грижи в България да научат от практическия опит и от систематичните добри практики за повече спортни и физически дейности в индивидуални и групови планове за социални грижи – за младежи и възрастни.

Гост лектори бяха: от България /представители на БСФДЛРГ/ и от Турция /представители на Dinamik Gelisim Dernegi/

Място на провеждане: Национална спортна академия „Васил Левски“, град София

Период на провеждане: 23–24.06.2016 г.

ЛЕКТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Dinamik Gelisim Dernegi /Турция/

25 юни 2016|Категории: Новини|