БСФДЛРГ ПРОВЕДЕ МОБИЛНО ОБУЧЕНИЕ „СПОРТЪТ СРЕЩУ АГРЕСИЯТА“ В СОФИЯ /ПО ДЕЙНОСТ 3, ЗАДАЧА 3/

ПРОЕКТ: ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL”, «Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи»

Проектът се изпълнява съгласно ДОГОВОР № 2015 – 3581 / 001 – 001

 

За периода от 23.06.2016 г. до 24.06.2016 г. Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи проведе Мобилно обучение «Спортът срещу агресията» по дейност 3, задача 3 по проект: «СПОРТ ЗА ВСИЧКИ» /«SPORT FOR ALL»Събитието беше  интерактивен модул за представители на обществените институции и предприятията в управлението на спорта, спортните събития и туризма.

 

Гост лектори бяха: от България /представители на БСФДЛРГ/

Гост лектори бяха: от БЮРМ /представители на A.B.A.T. BALKANIA/

Място на провеждане: Национална спортна академия „Васил Левски“, град София

Период на провеждане: 23-24.06.2016 г.

 

ЛЕКТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

A.B.A.T. BALKANIA /БЮРМ/

25 юни 2016|Категории: Новини|