ПРОЕКТ: ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL”, «Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи»

Проектът се изпълнява съгласно ДОГОВОР № 2015 – 3581 / 001 – 001

В периода от 06.06.2016 г. до 18.06.2016 г. Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи проведе ТРАНСНАЦИОНАЛЕН ЛАГЕР ЗА СПОРТНИ ДОБРОВОЛЦИ и КРЪГЛА МАСА „ДОБРОВОЛЦИ В СПОРТА“, Дейнаст 4, задача 3 по проект: ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL”.

Събитията са част от комплекс специализирани обучения за активизиране на сътрудничеството между заинтересовани страни за повече спортни събития, включващи деца от институции и младежи в риск.

Лагерът предостави възможност да се запознаят с иновативни подходи за сътрудничество между НПО сектора, социалните институции и местните власти за развитие на спортното доброволчество. На кръглата маса бяха обсъдени ползите от спортното доброволчество за хората и бизнеса.

Гост лектори: местни власти, медии, спортни експерти, спортни мениджъри, психологически съветници, представители на домове, НПО сектора, образование.

Лектори от: Румъния и Турция

Място на провеждане: к. к. Албена, хотел «Сенди Бийч»

ЛЕКТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Dynamic Development Association /ТУРЦИЯ/