ПРОЕКТ: ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL”, «Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи»

Проектът се изпълнява съгласно ДОГОВОР № 2015 – 3581 / 001 – 001

За периода от 17.06.2016 г. до 18.06.2016г . Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи проведе Мобилно обучение «Спортът срещу агресията» по дейност 3 задача 3 по проект: «СПОРТ ЗА ВСИЧКИ» /«SPORT FOR ALL». Събитието беше  интерактивен модул за представители на обществените институции и предприятията в управлението на спорта, спортните събития и туризма.

Гост лектори бяха: от България и от Македония /представители на A.B.A.T. BALKANIA/

Място на провеждане: ул. „Александър Стамболийски“ № 32, град Кюстендил

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ: 17-18.06.2016 г.

ЛЕКТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

A.B.A.T. BALKANIA /БЮРМ/