БСФДЛРГ ПРОВЕДЕ МОБИЛНО ОБУЧЕНИЕ „СПОРТЪТ СРЕЩУ АГРЕСИЯТА“ В ШУМЕН /ПО ДЕЙНОСТ 1, ЗАДАЧА 4/

ПРОЕКТ: ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL”, «Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи»

Проектът се изпълнява съгласно ДОГОВОР № 2015 – 3581 / 001 – 001

 

За периода от 11.06.2016 г. до 12.06.2016 г. Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи проведе Мобилно обучение „Спортът срещу агресията“ по дейност 1, задача 4по проект: «СПОРТ ЗА ВСИЧКИ» /«SPORT FOR ALL».Събитието беше специализирано обучение за активизиране на сътрудничеството между заинтересовани страни за повече спортни събития, включващи деца от институции и младежи в риск.Тренингът предостави възможностна експертите от българската образователна система да участват в дискусии и да преминат практически обучения по идентифицираните добри практики за спорта, като инструмент срещу насилието и ефективен структурен диалог с потенциалните заинтересовани страни от чужбина.

Гост лектори бяха: от България /представители на БСФДЛРГ/ и от Гърция /представители на IASIS NGO/

Място на провеждане: х-л „Контеса“, гр. Шумен

Период на провеждане: 1112.06.2016 г.

ЛЕКТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

IASIS NGO /Гърция/

13 юни 2016|Категории: Новини|