ПРОЕКТ: ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL”, «Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи»

Проектът се изпълнява съгласно ДОГОВОР № 2015 – 3581 / 001 – 001  

В периода от 06.06.2016 г. до 12.06.2016 г. Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи проведе ТРАНСНАЦИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ  «ОРГАНИЗИРАНЕ НА АДАПТИРАНИ СПОРТОВЕ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ» – или как да отчитаме специфичните потребности на младежите с увреждания при организацията на спорта и физическата активност в училищата и социалните институции / Дейност 3 задача 1 по проект: ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL”

МОТО НА ТРЕНИНГА: СПОРТЪТ НИ СЪБИРА – АДАПТИРАНИТЕ СПОРТОВЕ

Събитието е част от комплекс специализирани обучения за активизиране на сътрудничеството между заинтересовани страни за повече спортни събития, включващи деца от институции и младежи в риск.

Тренингът предостави възможност да се запознаят с иновативни подходи за сътрудничество между НПО сектора, социалните институции и местните власти за развитие на адаптираните спортове за младежи с увреждания.

Гост лектори: архитекти, туристически фирми, местни власти, медии, спортни експерти, спортни мениджъри, психологически съветници, представители на домове, НПО сектора, образование.

Лектори от: Македония, Румъния, Унгария, Турция и Португалия

Място на провеждане: к. к. Албена, хотел «Сенди Бийч»

ЛЕКТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

A.B.A.T. BALKANIA /БЮРМ/

Dynamic Development Association /ТУРЦИЯ/