ПРОЕКТ: ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL”, «Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи»

Проектът се изпълнява съгласно ДОГОВОР № 2015 – 3581 / 001 – 001

В периода от 06.06.2016 г. до 11.06.2016 г. Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи проведе Интерактивни спортни обучения „Преходът не може да бъде пречка за спорта“ / Дейност 2 задача 3 по проект: ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL. Събитието беше специализирано обучение за активизиране на сътрудничеството между заинтересовани страни за повече спортни събития, включващи деца от институции и младежи в риск. Тренингите предоставиха възможност да се запознаят с иновативни подходи за сътрудничество между НПО сектора, социалните институции и местните власти за развитие на повече спортни дейности за младежи от институциите.

Гост лектори бяха: спортни експерти, спортни мениджъри, психологически съветници, представители на домове, НПО сектора, образование и местни власти.

Лектори от: Румъния, Турция и Португалия

Място на провеждане: к. к. Албена, хотел «Сенди Бийч»

ЛЕКТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

ОБЩИНА ЛУСАДА /ПОРТУГАЛИЯ/

Dynamic Development Association /ТУРЦИЯ/