ПРОЕКТ: ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL”, «Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи»

Проектът се изпълнява съгласно ДОГОВОР № 2015 – 3581 / 001 – 001

 

За периода от 07.06.2016 г. до 08.06.2016 г. Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи проведе Мобилно обучение „Спортът срещу агресията“ по дейност 1, задача 4 по проект: „СПОРТ ЗА ВСИЧКИ“/“SPORT FOR ALL“. Събитието беше специализирано обучение за активизиране на сътрудничеството между заинтересовани страни за повече спортни събития, включващи деца от институции и младежи в риск. Тренингът предостави възможност на експертите от българската образователна система да участват в дискусии и да преминат практически обучения по идентифицираните добри практики за спорта, като инструмент срещу насилието и ефективен структурен диалог с потенциалните заинтересовани страни от чужбина.

Гост лектори бяха: от България и от Турция /представители на Dinamik Gelisim Dernegi/

Място на провеждане: Общински младежки център „Захари Стоянов“, гр. Добрич

Период на провеждане: 07-08.06.2016 г.

ЛЕКТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Dinamik Gelisim Dernegi /ТУРЦИЯ/