ПРОЕКТ: ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL”, «Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи»

Проектът се изпълнява съгласно ДОГОВОР № 2015 – 3581 / 001 – 001

За периода от 05.06.2016 г. до 06.06.2016 г. Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи проведе Мобилно обучение „Спортът срещу агресията“ по дейност 1, задача 4 по проект: „СПОРТ ЗА ВСИЧКИ“ /“SPORT FOR ALL“. Събитието беше специализирано обучение за активизиране на сътрудничеството между заинтересовани страни за повече спортни събития включващи деца от институции и младежи в риск. Тренингът предостави възможност на експертите от българската образователна система да участват в дискусии и да преминат практически обучения по идентифицираните добри практики за спорта като инструмент срещу насилието и ефективен структурен диалог с потенциалните заинтересовани страни от чужбина.

Гост лектори бяха: от България и от Гърция /представители на IASIS NGO/

Място на провеждане: СОУ „Димитър Талев“, град Добрич

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ: 05-06.06.2016 г.

ЛЕКТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

IASIS NGO /ГЪРЦИЯ/