ПРОЕКТ: ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL”, «Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи»

Проектът се изпълнява съгласно ДОГОВОР № 2015 – 3581 / 001 – 001

За периода от 03.06.2016 г. до 04.06.2016 г. Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи проведе Мобилно обучение „Спортът срещу агресията“ по дейност 3, задача 3 по проект: „СПОРТ ЗА ВСИЧКИ“ /“SPORT FOR ALL“. Събитието беше  интерактивен модул за представители на обществените институции и предприятията в управлението на спорта, спортните събития и туризма.

Гост лектори бяха: от България и от Гърция /представители на IASIS NGO/

Място на провеждане: х-л „Космополитан“, град Русе

Период на провеждане: 03-04.06.2016 г.

 

ЛЕКТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

IASIS NGO /ГЪРЦИЯ/