ПРОЕКТ: ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL”, «Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи»

Проектът се изпълнява съгласно ДОГОВОР № 2015 – 3581 / 001 – 001

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи с огромно удоволствие ви кани да посетите ПЪРВО ТРАНСНАЦИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ „ОРГАНИЗИРАНЕ НА АДАПТИРАНИ СПОРТОВЕ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ“ –  или как да отчитаме специфичните потребности на младежите с увреждания при организацията на спорта и физическата активност в училищата и социалните институции

МОТО НА ТРЕНИНГА: СПОРТЪТ НИ СЪБИРА – АДАПТИРАНИТЕ СПОРТОВЕ

Събитието е част от комплекс специализирани обучения за активизиране на сътрудничеството между заинтересовани страни за повече спортни събития, включващи деца от институции и младежи в риск.

Обучението ще ви предостави възможност да се запознаете с иновативни подходи за сътрудничество между НПО сектора, социалните институции и местните власти за развитие на адаптираните спортове за младежи с увреждания.

Програма на събитието: Ден 1. Регистрация, Представяне на идентифицирани в хода на проекта добри практики за адаптирани спортове  в училища и институции. Ден 2. Основни принципи в задължителните и избираеми спортни и физически активности за младежи с увреждания, при практикуване на масови спортове. Дискусионен панел. Ден 3. Основни принципи в задължителните и избираеми спортни и физически активности за младежи с увреждания, при практикуване на масови спортове. Дискусионен панел. Планиране и управление на адаптирани спортни събития. Ден 4. Дизайн и ре-дизайн на спортни съоръжения, нискобюджетни решения за спортни съоръжения съобразени с нуждите на младежите с увреждания. Ден 5. Медицински контрол и специфики при организация на спортните дейности, съобразяване на специфичните потребности при организиране на адаптиран спорт за младежи с увреждания. Срещи за сътрудничество. Ден 6. Финансиране и управление на адаптирани спортни събития и физическа активност за младежи с увреждания, за практикуване на масови спортове. Ден 7. Транснационална кръгла маса – СПОРТЪТ  НИ СЪБИРА – посветена на популяризиране на ползите от адаптираните спортове пред медии и местни заинтересовани страни.

Гост лектори: архитекти, туристически фирми, местни власти, медии, спортни експерти, спортни мениджъри, психологически съветници, представители на домове, НПО сектора, образование.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: Х-Л „СЕНДИ БИЙЧ“, К.К. АЛБЕНА

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ: 06-12.06.2016.

За участниците извън населеното място, осигуряваме: организиран транспорт и настаняване. Моля не се колебайте да се свържете с нашия екип за по-подробна информация и организация на престоя и участието Ви. Участието във всички събития, организирани по проекта е напълно безплатно. За участници със специални хранителни ограничения или с ограничения осигуряваме необходимата специализирана подкрепа.

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ! ЗАЩОТО СПОРТЪТ Е ЗА ВСИЧКИ!