МОБИЛНО ОБУЧЕНИЕ „СПОРТЪТ СРЕЩУ АГРЕСИЯТА“ В СОФИЯ /ПО ДЕЙНОСТ 2, ЗАДАЧА 5/

ПРОЕКТ: ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL”, «Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи»

Проектът се изпълнява съгласно ДОГОВОР № 2015 – 3581 / 001 – 001

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи с огромно удоволствие ви кани да посетите Мобилно обучение „Спортът срещу агресията“ по дейност 2 задача 5 по проект: ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL. Събитието представлява специализирано обучение за активизиране на сътрудничеството между заинтересовани страни за повече спортни събития, включващи деца от институции и младежи в риск. Тренингът ще предостави възможност на експерти от системата за социални грижи в България да научат от практическия опит и от систематичните добри практики за повече спортни и физически дейности в индивидуални и групови планове за социални грижи – за младежи и възрастни.

Програма на събитието: Ден 1. Регистрация. Учебна програма за спорт в индивидуални и групови планове за социални грижи за младежи и възрастни – добри практики, иновативни подходи. Дискусия.  Ден 2. Регистрация. Учебната програма за спорт в индивидуални и групови планове за социални грижи за младежи и възрастни – добри практики, иновативни подходи – семинари и сесии с практически казуси. Транснационална помощ за установяване на партньорства. Дискусия.

Гост лектори: от България /представители на БСФДЛРГ/

Гост лектори: от Турция /представители на Dinamik Gelisim Dernegi/

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: Национална спортна академия „Васил Левски“, град София

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ: 27-28.06.2016 г.

 

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ, ЗАЩОТО СПОРТЪТ Е ЗА ВСИЧКИ!

27 май 2016|Категории: Новини|