ПРОЕКТ: ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL”, «Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи»

Проектът се изпълнява съгласно ДОГОВОР № 2015 – 3581 / 001 – 001

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи с огромно удоволствие ви кани да посетите Интерактивни спортни обучения „Преходът не може да бъде пречка за спорта“. Събитието представлява специализирано обучение за активизиране на сътрудничеството между заинтересовани страни за повече спортни събития, включващи деца от институции и младежи в риск. Тренингите ще ви предоставят възможност да се запознаете с иновативни подходи за сътрудничество между НПО сектора, социалните институции и местните власти за развитие на повече спортни дейности за младежи от институциите.

Програма на събитието: Ден 1. Регистрация/Настаняване. Споделяне на опита на партньорите в проекта. Ден 2. Равен достъп до спорта за всички – Преходът не може да е пречка за спорт и физическа активност. Ден 3. Партньорски панели  – спорт за всички, дискусионни панели и работни сесии за идентификация и създаване на ХАРТА за специфични мерки за съвместни дейности за повече спорт за младежите от институциите и включването им в местни, национални и регионални инициативи. Ден 5. Работни посещения – в домове за младежи и в спортното училище в Добрич. Групови и индивидуални консултации, срещи за сътрудничество. Ден 5. СПОРТ ЗА ВСИЧКИ – сесии за партньорства. Ден 6. Транснационалните формални и неформални мрежи и социалните мрежи – инструмент за успешен мениджмънт на спортните събития в полза на младежи от социалните институции. Отпътуване.

Гост лектори: спортни експерти, спортни мениджъри, психологически съветници, представители на домове, НПО сектора, образование и местни власти.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: Х-Л „СЕНДИ БИЙЧ“, К.К. АЛБЕНА

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ: 06-11.06.2016.

За участниците извън населеното място, осигуряваме: организиран транспорт и настаняване. Моля не се колебайте да се свържете с нашия екип за по-подробна информация и организация на престоя и участието Ви. Участието във всички събития, организирани по проекта, е напълно безплатно. За участници със специални хранителни ограничения или с ограничения осигуряваме необходимата специализирана подкрепа.

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ! ЗАЩОТО СПОРТЪТ Е ЗА ВСИЧКИ!