ПРОЕКТ: ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL”, «Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи»

Проектът се изпълнява съгласно ДОГОВОР № 2015 – 3581 / 001 – 001

От 11 до 14 май 2016 г. в к.к. Албена по проект: «СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL» се проведе  Транснационален и интердисциплинарен семинар – Спортът срещу насилието“ и  Интерактивно обучение – „Спортът срещу агресията”Семинарът беше насочен към експерти и специалисти, които работят с проблемни младежи и младежи в риск или имат интерес да допринесат за намаляване на насилието чрез спорт. По време на семинара водещи лектори от България, Румъния, Македония, Турция и Португалия представиха добрите практики и опита на неправителствените спортни организации, общини и институции в превенция на агресията, както и интересни данни от проведените от координатора на проекта изследвания и анализи, свързани с идентификация на спортния потенциал и физическото развитие на младежи от домове. Събитието предшестваше, организиран от Българска спортна федерация, спортен маратон в град Варна и получи широк обществен отзвук и подкрепа от българските медии, регионални и национални власти. Интерактивното обучение представи нови подходи и възможности за сътрудничество при превенция на агресията, основани на най-добри практики за неформално учене и доброволчество, партньорство и овластяване на заинтересованите страни от различни институции, както и родители и доброволци. В двете събития взеха участие деветдесет и двама души, сред които експерти в областта на спорта, институции за социални грижи, представители на образователната система, младежки неправителствени организации, експерти от партньорите по проекта, работещи срещу насилието и дискриминацията от държавите България, Румъния, Македония, Португалия и Турция.

 

ЛЕКТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

  • Транснационален и интердисциплинарен семинар – Спортът срещу насилието“

БСФДЛРГ /БЪЛГАРИЯ/

БСФДЛРГ /БЪЛГАРИЯ/

ОБЩИНА ЛУСАДА /ПОРТУГАЛИЯ/

A.B.A.T. BALKANIA /БЮРМ/

Dynamic Development Association /ТУРЦИЯ/
  • Интерактивно обучение – „Спортът срещу агресията”
БСФДЛРГ /БЪЛГАРИЯ/

 

БСФДЛРГ /БЪЛГАРИЯ/

 

A.B.A.T. BALKANIA /БЮРМ/

 

Dynamic Development Association /ТУРЦИЯ/