ПРОЕКТ: ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL”, «Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи»

Проектът се изпълнява съгласно ДОГОВОР № 2015 – 3581 / 001 – 001

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи с огромно удоволствие ви кани да посетите Мобилно обучение «Спортът срещу агресията» по дейност 3 задача 3 по проект: ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL. Събитието представлява интерактивен модул за представители на обществените институции и предприятията в управлението на спорта, спортните събития и туризма.

Програма на събитието: Ден 1. Регистрация. Най-честите адаптивни спортове. Финансовите ползи и социалното въздействие от адаптираните спортове и адаптираните спортни съоръжения. Дискусия. Ден 2. Регистрация. Сесия за създаване на партньорства и сътрудничество – нови партньорства за адаптирани спортове за младежи и възрастни. Добри практики в областта на проектите за адаптивни спортни и основи на успешното управление. Участниците ще бъдат насочени да обяснят по-подробно своите проекти и ще разчитат на опита на партньорите по проекта, дори и след като заданието бъде завършено.  Дискусия.

Гост лектори: от България 

Гост лектори: от Македония /представители на A.B.A.T. BALKANIA/

Място на провеждане: ул. „Александър Стамболийски“ № 32, град Кюстендил

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ: 17-18.06.2016 г.

 

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ, ЗАЩОТО СПОРТЪТ Е ЗА ВСИЧКИ!