Подробна програма на семинар «Спортът срещу насилието», Деност 1, Задача 2  по проект: ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL”, «Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи»

Проектът се изпълнява съгласно ДОГОВОР № 2015 – 3581 / 001 – 001 в партньорски консорциум от 7 държави и 10 партньора.                                                                    

Продължителност: 4 дни

ПЛАНИРАН ПЕРИОД: 11-14 май 2016 г.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: Курортен комплекс Албена, Хотел Фламинго

 Предварителна Програма:
 

ДЕН

 

ТЕМА

 

   ЛЕКТОР

 

 

 

11.05.2016г.

9.00ч.      Регистрация.

9.45ч, Встъпителна презентация – Насилието в училищата и детските градини в ЕС /преглед на проблема в участващите страни и в ЕС/

10:30ч, Иновативни подходи и добри практики за справяне с младежката агресия чрез спорт и физическа активност, част 1

 11:15ч, Иновативни подходи и добри практики за справяне с младежката агресия чрез спорт и физическа активност, част 2

12. 00ч. Обяд

14:00ч, Иновативни подходи и добри практики за справяне с младежката агресия чрез спорт и физическа активност, част 3

   България

   Македония

   Турция

   Португалия

 

 

 

12.05.2016г.

9:00ч,    Регистрация.

 9:45ч,  Спорт срещу агресията – методи за борба срещу агресията чрез спорт. Дискусионен панел с участието на представители на БСФДЛРГ и партньорските организации

 12.00ч. Обяд

   България 

   Македония

   Турция

   Португалия

 

 

 

13.05.2016г.

9:00 ч, Регистрация

9:45ч,  Транснационален форум – СПОРТЪТ СРЕЩУ НАСИЛИЕТО с участието на медии и VIP личности като поп изпълнители, професионални спортисти и представители от здравеопазването, туризма, Министерството на труда и социалната политика и Министерството на образованието.

11.00ч. Дискусионен панел / Уъркшопи в групи – Практически казуси за спорта срещу насилието.

 12.00ч. Обяд

   България 

   Македония

   Турция

   Португалия

 

 

14.05.2016г.

10:00     Регистрация.

10:45     Панел за създаване на партньорства.

12:00     Отпътуване.

   България 

   Македония

   Турция

   Португалия

 

Кой може да участва: представители на социални институции, НПО работещи в сферата на спорта и социалните дейности, публични органи, представители на образователните институции, младежи и младежки работници, родители, заинтересовани по темата.