Подробна програма на обучение «Спортът срещу агресията», Дейност 1, Задача 3  по проект: ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL”, «Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи»

Проектът се изпълнява съгласно ДОГОВОР № 2015 – 3581 / 001 – 001 в партньорски консорциум от 7 държави и 10 партньора.

Продължителност: 4 дни

ПЛАНИРАН ПЕРИОД: 11-14 май 2016 г.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: Курортен комплекс Албена, Хотел Калиакра

Предварителна Програма:
                                                                  

ДЕН

 

ТЕМА

 

   ЛЕКТОР

 

 

11.05.2016г.

9:00ч.          Регистрация.

9:45ч.          Маските на агресията. Основна теоретична подготовка за смисъла и тълкуването на агресията – Веселина Христова, представител на БСФДЛРГ

10:00ч.  Практически подходи за анализ и интервенция срещу младежката агресия, част 1

10:30ч.  Практически подходи за анализ и интервенция срещу младежката агресия, част 2

12.00ч.           Обяд

14:00ч.  Практически подходи за анализ и интервенция срещу младежката агресия, част 3

19:00ч.   Междукултурна вечеря – заедно срещу насилието.

   България

   Македония

   Турция

   Португалия

 

12.05.2016г.9:00ч.     Регистрация.

9:45ч.    Различията в дискриминацията в училищата и детските градини – Албена Илиева, представител на БСФДЛРГ

10:30ч.   Практически подходи за творчески дейности и спорт като средство за борба с младежката агресия, част 1

11:00ч.   Практически подходи за творчески дейности и спорт като средство за борба с младежката агресия, част 2

12:00ч.    Обяд

14:00ч.   Практически подходи за творчески дейности и спорт като средство за борба с младежката агресия, част 3

15:00ч.   Въпроси и отговори. Спортът като средство за борба с младежката агресия.

19:00ч.     Междукултурна вечер – Всички за щастливи младежи

   България

   Македония

   Турция

   Португалия

 

 

13.05.2016г.

9:00ч.         Регистрация.

9:45ч. СПОРТЪТ срещу насилието и дискриминацията – сесии с уъркшопи и практически казуси, част 1

10:30ч, СПОРТЪТ срещу насилието и дискриминацията – сесии с уъркшопи и практически казуси, част 2

12:00ч,         Обяд

14:00ч,        Работа в мрежа за спорта срещу насилието, част 1

15:00ч,        Работа в мрежа за спорта срещу насилието, част 2

19:00ч.        Прощално парти.

   България

   Македония

   Турция

   Португалия

 

 

 

14.05.2016г.

9:30ч.           Регистрация.

9:45ч.        Работа в мрежа за спорта срещу насилието. / Индивидуални сесии.

 12:00ч.          Отпътуване

   България

   Македония

   Турция

   Португалия

 


Кой може да участва: пр
едставители на социални институции, НПО работещи в сферата на спорта и социалните дейности, публични органи, представители на образователните институции, младежи и младежки работници, родители, заинтересовани по темата.