ПРОЕКТ: ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL”, «Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи»

Проектът се изпълнява съгласно ДОГОВОР № 2015 – 3581 / 001 – 001

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи с огромно удоволствие ви кани да участвате в ТРАНСНАЦИОНАЛЕН ЛАГЕР ЗА СПОРТНИ ДОБРОВОЛЦИ. Организира се за всички лица и представители на заинтересовани страни, които се интересуват да научат за практическите възможности и ползите от спортното доброволчество, да се информират за необходимата подготовка и специфични изисквания, които могат да варират в различните страни, и за събития на местно, национално и международно ниво. Ще бъдат поканени лектори с опит в организирането на доброволчески спортни мероприятия.

Примерна програма на събитието:

Ден 1. Приветствие и представяне на проекта и ползите при участие или организиране на събития за доброволни спортни и физически дейности или инициативи. Ден 2. СПОРТ за доброволци. Експерти в областта ще изнесат лекции за добрите практики и възможности за спортно доброволчество и ползите от участието в местни събития и редовни спортни и физически дейности. Ден 3. Спортна разходка – съвместна разходка покрай морето с демонстрации на различни индивидуални и колективни спортове, спортна тренировка за здравословна почивка / или работни срещи – за участниците с готови инициативи за спортно доброволчество към общините в Добрич / или Балчик – за обсъждане на техните идеи за транснационални спортни проекти за доброволци и ефективен диалог. Ден 4. Спортът срещу насилието. Практически съвети за участниците, които са заинтересовани да използват спорта като инструмент за социално включване, превенция на дискриминацията и др. Практически казуси, дискусии и сесии за създаване на партньорства или посещение в местна спортна школа или институция за социални грижи или масово училище /в зависимост от проектните идеи и от нуждите и интересите на участниците. Ден 5. Доброволни спортни събития – основи. Практически съвети от експерти за възможностите и организирането на спортни събития в различни страни от ЕС. Транснационално проекти и инициативи за доброволен спорт. Ден 6. Набиране на средства и управление на доброволни спортни мероприятия. Сесии за създаване на транснационални партньорства. Ден 7. Управление и сътрудничество за повече спорт – в бизнеса, физическите дейности, взаимодействие с държавните органи за по-добра координация и добро управление в спорта. Спортна етика. Ден 8. Спорт за всички. Обучения за организиране на доброволни събития с по-активно участие на хора с увреждания и с внимание върху баланса на половете в спорта. Маркетингова доброволческа дейност в спорта. Ден 9. Сесии за сътрудничество / създаване на партньорства и индивидуални консултации за повече транснационални спортни доброволчески проекти. Ден 10. СПОРТЕН доброволец – това може да е вашата първа работа. Индивидуално консултиране с чуждестранни експерти. Консултиране по разработени проектни идеи и инициативи. Харта за сътрудничество за спортното доброволчество. Ден 11-12 СПОРТЕН доброволец – това може да бъде вашата първа работа – групови обучения и интерактивни дискусии. Създаване на партньорства – на ротационен принцип. Обучения за мотивация и обучения за практически умения на участниците в зависимост от ролята, която са решили да изпълняват в доброволните спортни дейности. В зависимост от предпочитанията на участниците, те ще участват в групови обучения по основни теми – изисквания, очаквания и възможности пред типичния доброволчески персонал / Доброволец треньор, Специалист по комуникациите, Асистент изследовател, Специалист по мониторинг и оценка, Учител /. Ден 13. Кръгла маса Доброволци в спорта, с участието на медии, професионални спортисти или политици, поп звезди или влиятелни обществени VIP личности, представители на министерства, държавни органи, неправителствения сектор и други заинтересовани страни, включително частни лица. Примерен график: Ползите от спортното доброволчество за бизнеса. Ползите от спортното доброволчество за хората. Ползите от спорта и спортните дейности за местните общности. Ден 14. Отпътуване.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: Х-Л „СЕНДИ БИЙЧ“, К.К. АЛБЕНА

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ: 06-18.06.2016 г.