ПРОЕКТ: ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL”, «Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи»

Проектът се изпълнява съгласно ДОГОВОР № 2015 – 3581 / 001 – 001

В периода 03 – 04.05.2016 г. в Парк хотел „Европа“, град ХАСКОВО, Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи проведе Мобилно обучение «Спортът срещу агресията» по дейност 1 задача 4 по проект: «СПОРТ ЗА ВСИЧКИ» /«SPORT FOR ALL». Събитието беше специализирано обучение за активизиране на сътрудничеството между заинтересовани страни за повече спортни събития, включващи деца от институции и младежи в риск. Тренингът предостави възможност на експертите от българската образователна система да участват в дискусии и да преминат практически обучения по идентифицираните добри практики за спорта, като инструмент срещу насилието и ефективен структурен диалог с потенциалните заинтересовани страни от чужбина.

Гост лекторите бяха от: България и Македония /представители на A.B.A.T. BALKANIA/

 

ЛЕКТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

A.B.A.T. BALKANIA /БЮРМ/