ПРОЕКТ: ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL”, «Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи»

Проектът се изпълнява съгласно ДОГОВОР № 2015 – 3581 / 001 – 001

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи с огромно удоволствие ви кани да посетите Мобилно обучение „Спортът срещу агресията“ по дейност 3, задача 3 по проект: ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL. Събитието представлява интерактивен модул за представители на обществените институции и предприятията в управлението на спорта, спортните събития и туризма.

Програма на събитието:
Ден 1. Регистрация. Най-честите адаптирани спортове. Финансовите ползи и социалното въздействие от адаптираните спортове и адаптираните спортни съоръжения. Дискусия. Ден 2. Регистрация. Сесия за създаване на партньорства и сътрудничество – нови партньорства за адаптирани спортове за младежи и възрастни. Добри практики в областта на проектите за адаптирани спортове и основи на успешното управление. Участниците ще бъдат насочени да обяснят по-подробно своите проекти и ще разчитат на опита на партньорите по проекта, дори и след като заданието бъде завършено.  Дискусия.

Гост лектори: от България 

Гост лектори: от Гърция /представители на IASIS NGO /

Място на провеждане: х-л „Космополитан“, град Русе

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ: 03-04.06.2016 г.

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ, ЗАЩОТО СПОРТЪТ Е ЗА ВСИЧКИ!