УВАЖАЕМИ ПОСЕТИТЕЛИ,

В периода 11 – 14.05.2016 г. в Курортен комплекс „Албена”, Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи планира провеждането на Транснационално интерактивно обучение „Спортът срещу агресията” по ПРОЕКТ „СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”.

Проектът се изпълнява съгласно ДОГОВОР № 2015 – 3581 / 001 – 001 в партньорски консорциум от 8 държави и 12 партньора. Повече информация за партньорите в секция: ПАРТНЬОРИ.

Експерти от България и партньорските страни ще бъдат инструктори в Интерактивното обучение „Спортът срещу агресията”.

Предварителна Програма:

Ден 1. Регистрация. Маските на агресията. Основна теоретична подготовка за смисъла и тълкуването на агресията. Практически подходи за анализ и интервенция срещу младежката агресия. Междукултурна вечеря – заедно срещу насилието. Ден 2. Различията в дискриминацията в училищата и детските градини. Практически подходи за творчески дейности и спорт като средство за борба с младежката агресия. Междукултурна вечер – Всички за щастливи младежи. Ден 3. СПОРТЪТ срещу насилието и дискриминацията – сесии с уъркшопи и практически казуси. Работа в мрежа за спорта срещу насилието. Прощално парти. Ден 4. Работа в мрежа за спорта срещу насилието. / Индивидуални сесии / Отпътуване

Интерактивното обучение е подходящо за експерти и специалисти, работещи по темата за борбата с агресията: учители от училища и детски градини, представители на местните власти, неправителствени организации, работещи с младежи и родители.

Място на провеждане: х-л „Калиакра“, к.к. Албена

За актуална информация относно датата на събитието следете секция: НОВИНИ или се свържете с екипа за управление на проекта, като посетите секция: КОНТАКТИ.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.