УВАЖАЕМИ ПОСЕТИТЕЛИ,

В периода 11 – 14.05.2016 г. в Курортен комплекс „Албена”, Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи планира провеждането на семинар „Спортът срещу насилието” по ПРОЕКТ „СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”.

Проектът се изпълнява съгласно ДОГОВОР № 2015 – 3581 / 001 – 001 в партньорски консорциум от 8 държави и 12 партньора. Повече информация за партньорите в секция: ПАРТНЬОРИ.

Темата на семинара е „Обсъждане на иновативни подходи и добри практики за справяне с младежката агресия, насилието, нетолерантността и дискриминацията чрез спорт и физически дейности”.

Предварителна Програма:

Ден 1. Регистрация. Встъпителна презентация – Насилието в училищата и детските градини в ЕС /преглед на проблема в участващите страни и в ЕС/. Дискриминацията има множество лица/ Фокус върху насилието като израз на нетолерантност/. Мълчаливата агресия и дискриминацията /да ги игнорираме означава да ги изключим – за децата в риск и липсата на инициативи за активно социално приобщаване/. Ден 2. Спорт и АГРЕСИЯ – Може ли спортът да се бори с нея и как. Водещи експерти ще направят презентации относно капацитета на спорта и физическата активност да се борят срещу насилието и дискриминацията и да предизвикат социални промени / доклади / Дискусионен панел / уъркшопи в групи – Практически казуси за спорта срещу насилието и сесии за определяне на съвместни действия за увеличаване на капацитета на неправителствените организации, образователната система и публичните органи да планират, насърчават и прилагат местни, национални и транснационални инициативи за спорт/физически дейности като начин за намаляване на насилието и дискриминацията. Ден 3. Транснационален форум – СПОРТЪТ СРЕЩУ НАСИЛИЕТО – ще се насърчава участието на медии и VIP личности като поп изпълнители, професионални спортисти и представители от здравеопазването, туризма, Министерството на труда и социалната политика и Министерството на образованието. Дискусионен панел / Уъркшопи в групи – Практически случаи за спорта срещу насилието. Ден 4. Панел за създаване на партньорства и отпътуване

Семинарът е подходящ за експерти и специалисти, работещи по темата за борбата с насилието: учители, образователни специалисти, спортни специалисти в училища и детски градини, социални институции, психолози, медицински работници, държавни институции, представители на общини, полицейски служители, родители и неправителствени организации, работещи в областта на спорта, дискриминацията и др.

Място на събитието: х-л „Фламинго, к.к. Албена

За актуална информация относно датата на събитието следете секция: НОВИНИ или се свържете с екипа за управление на проекта, като посетите секция: КОНТАКТИ.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.