ПРОЕКТ: ”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL”, «Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи»

Проектът се изпълнява съгласно ДОГОВОР № 2015 – 3581 / 001 – 001

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Българска спортна федерация за деца лишени от родителски грижи с огромно удоволствие ви кани да посетите Мобилно обучение „Спортът срещу агресията“ по дейност 2, задача 5 по проект”СПОРТ ЗА ВСИЧКИ”/”SPORT FOR ALL”. Събитието представлява специализирано обучение за активизиране на сътрудничеството между заинтересовани страни за повече спортни събития, включващи деца от институции и младежи в риск. Тренингът ще предостави възможност на експерти от системата за социални грижи в България да научат от практическия опит и от систематичните добри практики за повече спортни и физически дейности в индивидуални и групови планове за социални грижи – за младежи и възрастни.

Програма на събитието: Ден 1. Регистрация. Учебна програма за спорт в индивидуални и групови планове за социални грижи за младежи и възрастни – добри практики, иновативни подходиДискусия.  Ден 2. Регистрация. Учебната програма за спорт в индивидуални и групови планове за социални грижи за младежи и възрастни – добри практики, иновативни подходи – семинари и сесии с практически казуси. Транснационална помощ за установяване на партньорства. Дискусия.

 

Гост лектори: от България 

Гост лектори: от БЮРМ /A.B.A.T. Balkania/

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: НСА „Васил Левски“, град София

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ: 10-11.05.2016 г.

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ, ЗАЩОТО СПОРТЪТ Е ЗА ВСИЧКИ!