УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Информираме ви, че събитието Форум СПОРТЪТ И ТИ ПЕЧЕЛИТЕ се отлага за периода след месец май. Ще публикуваме допълнително информация за провеждането му.